Gagnsæi

Umbætur á löggjöf á sviði tjáningar- fjölmiðla- og upplýsingafrelsis

Aukið gagnsæi um félög í ríkiseigu með myndrænni birtingu upplýsinga

Ríkisstjórnin afgreiðir frumvarp um tjáningarfrelsi og þagnarskyldu opinberra starfsmanna

Upplýsingaréttur almennings styrktur

Forvarnir á brotastarfsemi á vinnumarkaði

Fyrstu lögin um varnir gegn hagsmunaárekstrum

Lagabreytingar á sviði tjáningarfrelsins og upplýsingaréttar

Jarðamál forsætisráðherra orðin að lögum

Aukið gagnsæi í rekstri stærri óskráðra fyrirtækja

Úttekt á viðskiptaháttum útgerða sem stunda fiskveiðar á alþjóðavettvangi og tillögur til úrbóta

Ljúka endurskoðun á skilgreiningu á tengdum aðilum fyrir áramót

Tryggja viðbótarfjárveitingar til skattrannsókna

Hert löggjöf um skattundanskot

Fleiri stofnanir opna bókhaldið

Aðgerðaráætlun um peningaþvætti komin á vefinn