Heilbrigðismál

Uppbygging á öllum sviðum

Uppbygging á öllum sviðum
Aðgerðaáætlun um endurhæfingu til fimm ára

Bætt aðgengi íbúa Austurlands að þjónustu sérgreinalækna

Breyttar reglur um greiðslur fyrir þjónustu sjúkraþjálfara

Nýtt hjúkrunarheimili fyrir 60 íbúa á Akureyri

Styrkur fyrir sérnám ráðgjafa á sviði heilabilunar.

Samningur um byggingu 64 rýma hjúkrunarheimilis við Boðaþing í Kópavogi.

Tillögur um viðbrögð við vaxandi nýgengi sykursýki

Sérhæfðum dagdvalarrýmum í MS-Setrinu fjölgað

Milljarði varið í fjárfestingar vegna innviða fyrir orkuskipti á tveimur árum.

Úthlutun 630 milljóna króna til að efla geðheilbrigðisþjónustu á landvísu

Aukin heilbrigðisþjónusta við fanga

Heimahjúkrun við langveik börn straumlínulöguð

Lækkun komugjalda í heilsugæslu og aðrar gjaldskrárbreytingar 1. janúar

Skóflustunga að meðferðarkjarna Landspítalans við Hringbraut

Heilbrigðisstefna til ársins 2030 samþykkt á Alþingi

Heilsugæslan efld í fjárlögum ársins 2020