Lýðræðismál

Jarðamál forsætisráðherra orðin að lögum

Share on facebook
Share on twitter

Alþingi samþykkti nú í gær frumvarp Katrínar Jakobsdóttur, forsætisráðherra, um jarðamál en með því er tryggð yfirsýn og gegnsæi um eignarhald á landi.

Þetta er fyrsta skrefið í þá átt að gera stýringu á því hversu mikið land safnast á fáar hendur mögulega. Með lögunum er hægt að stuðla að því að landnýting verði í samræmi við landkosti og með hagsmuni samfélagsins og komandi kynslóða að leiðarljósi. Þá eru um leið tryggðir möguleikar almannavaldsins til að koma í veg fyrir samþjöppun á eignarhaldi lands. Í framhaldinu verða kannaðir möguleikar á skilyrðum um búsetu eða nýtingu lands eins og fordæmi eru fyrir annars staðar á Norðurlöndum og er sú vinna þegar hafin í forsætisráðuneytinu. Frumvarp forsætisráðherra tók til breytinga á fjórum lagabálkum sem geyma ákvæði um eignarráð og nýtingu fasteigna. Meðal þeirra er að sjónarmiðum um náttúruvernd, byggðaþróun og sjálfbærni er gert hærra undir höfði í markmiðsákvæðum jarðalaga.

Annar árangur á sama sviði

Bætt aðgengi íbúa Austurlands að þjónustu sérgreinalækna

Stóraukin framlög í varnir gegn náttúruvá

Lagningu jarðstrengs yfir Kjöl lokið

Fyrstu lögin um varnir gegn hagsmunaárekstrum

Upplýsingaréttur almennings styrktur

Stórt skref stigið í rafvæðingu hafna í Reykjavík

Styrkjum úthlutað til orkuskipta í höfnun

Tveir milljarðar aukalega í loftslagsmál, snjóflóðavarnir, fráveitumál og uppbyggingu þjóðgarða

Hlutdeildarlán sem auðvelda tekjulágum einstaklingum að eignast fyrstu íbúð samþykkt á Alþingi