Share on facebook
Share on twitter

Tillögum átakshóps til að leysa úr vanda bráðamóttöku Landspítala hrynt í framkvæmd

Átakshópur sem fjallað hefur um lausnir á þeim vanda sem birtist á bráðamóttöku Landspítalans leggur fram ellefu tillögur um aðgerðir sem forgangsraðað er eftir mikilvægi. Ákvörðun um skipun átakshópsins var tekin á sameiginlegum fundi heilbrigðisráðherra, landlæknis og forstjóra Landspítala 16. janúar 2020 þar sem vandi bráðamóttökunnar var til umfjöllunar, m.a. í tengslum við ábendingar landlæknis þar að lútandi. Verkefni hópsins var að greina vandann, leggja fram tillögur að aðgerðum til úrbóta og forgangsraða þeim í tímaröð. Fyrsta tillagan hefur þegar verið hrundið í framkvæmd. 

Önnur afrek á sama sviði

Breyttar reglur um greiðslur fyrir þjónustu sjúkraþjálfara

Bætt aðgengi íbúa Austurlands að þjónustu sérgreinalækna

Miðstöð um ofbeldi gegn börnum stofnuð ​

Fjölbreyttar aðgerðir til að vega á móti einmanaleika og félagslegri einangrun aldraðra

Samið um þjónustu Ljóssins

Lækkun komugjalda í heilsugæslu og aðrar gjaldskrárbreytingar 1. janúar

Endurgreiðslur tannlæknakostnaðar barna með skarð í gómi og vör

Samið til tveggja ára um rekstur og þjónustu hjúkrunarheimila

Hjúkrunarheimili fyrir 99 manns við Sléttuveg tekið í notkun