Heilbrigðismál

Lögum um heilbrigðisþjónustu breytt til samræmis við heilbrigðisstefnu.

Share on facebook
Share on twitter

 Með breytingunum eru lög um heilbrigðisþjónustu færð til samræmis við ályktun Alþingis um heilbrigðisstefnu til ársins 2030. Kjarni breytinganna felst í því að skilgreiningum á heilbrigðisþjónustu er skipt í þrjú stig, þ.e. fyrsta, annars og þriðja stigs heilbrigðisþjónustu, auk þess sem skýrar er kveðið á um hlutverk heilbrigðisstofnana. Gerðar eru breytingar á ákvæðum laganna um framkvæmdastjórnir og jafnframt kveðið á um að á öllum heilbrigðisstofnunum sem ríkið rekur skuli starfa sameiginleg fagráð fagstétta heilbrigðisstarfsfólks á viðkomandi stofnun.

Heilbrigðisráðherra segir að með lagabreytingunni sé skapaður traustari grundvöllur fyrir samhæfingu heilbrigðisþjónustu í landinu og stuðlað að því að landsmenn hafi aðgang að sem bestri þjónustu hvar sem þeir búa. Síðast en ekki síst endurspegli lögin nú þær áherslur sem Alþingi hefur samþykkt og koma fram í heilbrigðisstefnu til ársins 2030.

Annar árangur á sama sviði

Aðgerðaáætlun um endurhæfingu til fimm ára

​Stórfjölgun hjúkrunarrýma á næsta ári

Samningur um stóraukna heimahjúkrun í Reykjavík

Samningur um byggingu 64 rýma hjúkrunarheimilis við Boðaþing í Kópavogi.

Hjúkrunardeild fyrir heimilislaust fólk sett á fót árið 2021.

Styrkur fyrir sérnám ráðgjafa á sviði heilabilunar.

Bætt aðgengi framhaldsskólanema að geðheilbrigðisþjónustu

Nýtt hjúkrunarheimili fyrir 60 íbúa á Akureyri

Breyttar reglur um greiðslur fyrir þjónustu sjúkraþjálfara