Share on facebook
Share on twitter

Lögum um heilbrigðisþjónustu breytt til samræmis við heilbrigðisstefnu.

 Með breytingunum eru lög um heilbrigðisþjónustu færð til samræmis við ályktun Alþingis um heilbrigðisstefnu til ársins 2030. Kjarni breytinganna felst í því að skilgreiningum á heilbrigðisþjónustu er skipt í þrjú stig, þ.e. fyrsta, annars og þriðja stigs heilbrigðisþjónustu, auk þess sem skýrar er kveðið á um hlutverk heilbrigðisstofnana. Gerðar eru breytingar á ákvæðum laganna um framkvæmdastjórnir og jafnframt kveðið á um að á öllum heilbrigðisstofnunum sem ríkið rekur skuli starfa sameiginleg fagráð fagstétta heilbrigðisstarfsfólks á viðkomandi stofnun.

Heilbrigðisráðherra segir að með lagabreytingunni sé skapaður traustari grundvöllur fyrir samhæfingu heilbrigðisþjónustu í landinu og stuðlað að því að landsmenn hafi aðgang að sem bestri þjónustu hvar sem þeir búa. Síðast en ekki síst endurspegli lögin nú þær áherslur sem Alþingi hefur samþykkt og koma fram í heilbrigðisstefnu til ársins 2030.

Önnur afrek á sama sviði

Breyttar reglur um greiðslur fyrir þjónustu sjúkraþjálfara

Bætt aðgengi íbúa Austurlands að þjónustu sérgreinalækna

Miðstöð um ofbeldi gegn börnum stofnuð ​

Fjölbreyttar aðgerðir til að vega á móti einmanaleika og félagslegri einangrun aldraðra

Samið um þjónustu Ljóssins

Lækkun komugjalda í heilsugæslu og aðrar gjaldskrárbreytingar 1. janúar

Endurgreiðslur tannlæknakostnaðar barna með skarð í gómi og vör

Samið til tveggja ára um rekstur og þjónustu hjúkrunarheimila

Hjúkrunarheimili fyrir 99 manns við Sléttuveg tekið í notkun