Heilsugæslan efld í fjárlögum ársins 2020

Share on facebook
Share on twitter

Stóraukin framlög til þjónustu við aldraða, styrking heilsugæslunnar, auknir fjármunir til að lækka greiðsluþátttöku sjúklinga, efling geðheilbrigðisþjónustu og aukið fé til að innleiða ný lyf. Þessi verkefni og fleiri endurspegla megináherslur fjárlagafrumvarpsins á sviði heilbrigðismála. Síðast en ekki síst verður uppbygging Landspítala við Hringbraut áfram í forgangi. Samkvæmt frumvarpinu verða framlög til málefnasviða sem heyra undir heilbrigðisráðherra tæpir 260 milljarðar króna árið 2020. Þar af nema verðlags- og launabætur rúmum átta milljörðum króna. Aukningin nemur um 8% frá fjárlögum þessa árs, eða sem svarar um 20 milljörðum króna.