Share on facebook
Share on twitter

Álagsgreiðslur til framlínufólks v. COVID

Heilbrigðisráðuneyti ákveður að greiða framlínufólki í heilbrigðisþjónustunni álagsgreiðslur. Álagsgreiðslurnar nema samtals 1,0 milljarði króna með launatengdum gjöldum (júní 2020).[1]


[1]https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/06/16/Alagsgreidslur-heilbrigdisstofnana-til-starfsfolks-vegna-COVID-19/

Önnur afrek á sama sviði

Breyttar reglur um greiðslur fyrir þjónustu sjúkraþjálfara

Bætt aðgengi íbúa Austurlands að þjónustu sérgreinalækna

Miðstöð um ofbeldi gegn börnum stofnuð ​

Fjölbreyttar aðgerðir til að vega á móti einmanaleika og félagslegri einangrun aldraðra

Samið um þjónustu Ljóssins

Lækkun komugjalda í heilsugæslu og aðrar gjaldskrárbreytingar 1. janúar

Endurgreiðslur tannlæknakostnaðar barna með skarð í gómi og vör

Samið til tveggja ára um rekstur og þjónustu hjúkrunarheimila

Hjúkrunarheimili fyrir 99 manns við Sléttuveg tekið í notkun