Umhverfismál

Efnahagsmál

Endurskoðun garðyrkjusamnings lokið: Ætla að auka framleiðslu á grænmeti um 25% á næstu þremur árum

Share on facebook
Share on twitter
  • Skrifað undir samkomulag um endurskoðun á samningi um starfsskilyrði framleiðenda garðyrkjuafurða.
  • Framleiðsla á íslensku grænmeti aukist um 25% á næstu þremur árum til að auka markaðshlutdeild innlendrar framleiðslu.
  • Íslensk garðyrkja verði að fullu kolefnisjöfnuð eigi síðar en árið 2040.
  • Aukið fjármagn í að niðurgreiða flutnings- og dreifikostnað rafmagns og fyrirkomulag einfaldað.
  • Mælaborð landbúnaðarins sett á fót til að hafa yfirsýn yfir framleiðslu, sölu og birgðir í landinu.
  • Aukið fjármagn til aðlögunar að lífrænum framleiðsluháttum í garðyrkju.
  • Árlegt framlag stjórnvalda til samningsins hækkar um 200 milljónir króna strax á þessu ári og gildir út árið 2026.

Annar árangur á sama sviði

Áform um friðlýsingu Borgarvogs í Borgarbyggð

Bann við afhendingu plastburðarpoka tekur gildi

Ráðist í uppbyggingu innviða á nýfriðlýstum svæðum

Ný gestastofa og starfsstöð náttúruverndarsvæða í Mývatnssveit

24 aðgerðir í átt að hringrásarhagkerfi

Styrkir til fráveituframkvæmda sveitarfélaga

Frumvarp um Hálendisþjóðgarð lagt fram á Alþingi.

Ný metnaðarfull markmið í loftslagsmálum

Bætt aðgengi íbúa Austurlands að þjónustu sérgreinalækna