Umhverfismál

Efnahagsmál

Aukin framlög til umhverfismála

Share on facebook
Share on twitter

Framlög úr ríkissjóði í þágu umhverfismála hafa aukist um 47% á verðlagi ársins 2020, á tímabilinu 2017 til og með árinu 2021. Gert er ráð fyrir að fjármunir til loftslagsmála muni hafa aukist um 13,9 milljarða frá 2017 til 2025, að meðtaldri þeirri aukningu sem birtist í fjármálaáætlun sem nú hefur verið lögð fyrir Alþingi. Þetta er hækkun um þrjá milljarða króna frá fyrri áætlun. Á sama tímabili fara 10,5 milljarðar króna aukalega til náttúruverndar og ríflega 10,6 milljarðar króna til viðbótar í ofanflóðavarnir og til eflingar vöktunar vegna náttúruvár. Þá er í fjármálaáætlun gert ráð fyrir að verja 4,5 milljörðum króna í fráveituframkvæmdir sveitarfélaga og til eflingar hringrásarhagkerfinu.

Annar árangur á sama sviði

Áform um friðlýsingu Borgarvogs í Borgarbyggð

Bann við afhendingu plastburðarpoka tekur gildi

Ráðist í uppbyggingu innviða á nýfriðlýstum svæðum

Ný gestastofa og starfsstöð náttúruverndarsvæða í Mývatnssveit

24 aðgerðir í átt að hringrásarhagkerfi

Styrkir til fráveituframkvæmda sveitarfélaga

Frumvarp um Hálendisþjóðgarð lagt fram á Alþingi.

Ný metnaðarfull markmið í loftslagsmálum

Bætt aðgengi íbúa Austurlands að þjónustu sérgreinalækna