Fullgilding Landslagssamnings Evrópu í sjónmáli

Share on facebook
Share on twitter

Ríkisstjórnin hefur samþykkt að Ísland fullgildi Landslagssamning Evrópu. Það mun styrkja vernd náttúru og menningarminja á Íslandi.

Samningnum er ætlað að stuðla að verndun, stýringu og skipulagi landslags ásamt því að koma á fót evrópsku samstarfi um landslag. Almenn ákvæði samningsins varða einkum fjögur meginatriði:

i.       Að í löggjöf sé fjallað um landslag og mikilvægi þess í umhverfi landsins viðurkennt.

ii.      Að móta og framfylgja stefnu um landslag sem miðar að verndun, nýtingu og skipulagi þess.

iii.     Að tryggja aðkomu almennings og annarra að mótun stefnu um landslag.

iv.     Að huga að landslagi við aðra stefnumótun, svo sem í stefnu um byggðaþróun, menningarmál, landbúnað, félagsmál og efnahagsmál.

Fullgilding samningsins mun marka tímamót – með henni er staðfestur vilji stjórnvalda til að stuðla að landslagsvernd. Umhverfis- og auðlindaráðuneytið mun bera ábyrgð á innleiðingu og framfylgd samningsins í samvinnu við viðkomandi stofnanir ráðuneytisins.